ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲਾਇਰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੀ. ਕੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰ. ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਪਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨੈਸ਼ਗਾਰਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਖਾਦ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕਿਸਮ

ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦ — ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਸਹੀ ਧਰਤੀ:

ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਕੌਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਜੈਵਿਕ ਬਾਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਲੇ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਪੀਟ-ਮੁਕਤ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ?

ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ । ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਜੈਵਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਦ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਨਰਮ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਦ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਿਕਸ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਲੇ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਲਾਨਜ਼ੇਨਕੁਰ। ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੈਰੀ ਵਿਨੇਗਰ ਫਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਗੂੰਦ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਤਰੀਕਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਕਿਉਂ ਸਭ ‘ਤੇ pruning?

ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਵਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਉਣਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  • ਅਨੁਕੂਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
  • ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟ ਹਨ?

ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਟਾਈ:

ਇੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਤਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ , ਨੂੰ ਤਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਾਅ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ:

ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਹੀ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਫਲ ਲੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਹੀ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਪਤਲਾ ਕੱਟ

ਤਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ . ਹੁਣ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੱਖਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ?

    • ਭਾਰੀ ਛਾਂਟੀ => ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਛਟਾਈ => ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਠੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ , ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਖੌਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਮ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ (ਸੇਬ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਚੈਰੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆੜੂ ਅਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰਜ਼ । ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ?

ਆਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਗਠਨ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਿਸ ਫਲਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ।

ਅਪਵਾਦ ਹੈ: ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!

ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੱਟਣ ਨਾਲ , ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੋਗੇ । ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ।