ਕੀਵੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਸੁਆਦੀ ਫਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਸਵੈ-ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਕੀਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਰ ਪੌਦੇ ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਵੈ-ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਪੌਦਾ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀਵੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨਿੰਗ, ਲਿਆਨਾ ਵਰਗੀ ਵਾਧਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਨ-ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਈ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਪਰਾਗਿਤ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਸਰਾ, ਨਿੱਘੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕਰੌਦਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 1900 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕੀਵੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੀਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਪੈੱਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੁੱਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਪੌਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਟਰੇਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਗੋਲਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੀਵੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁੰਜ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਵੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਚੂਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 50 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਦਾ ਕੀਵੀ ਫੁੱਲ:

ਚੀਨੀ ਕਰੌਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ. ਇਹ ਕੀਵੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਮਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਜੋ ਰੇਤ ਅਤੇ ਰ੍ਹੋਡੋਡੈਂਡਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। pH ਮੁੱਲ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਪੀਟ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੜ੍ਹ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਲਾਉਣਾ ਮੋਰੀ ਕਲਚਰ ਪੋਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਿਆ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰੀ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਲਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪੌਦੇ ਹਨ। 1 ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਛਾਂਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਵੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਪੱਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਮਲਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਚ ਪਰਤ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, pH ਮੁੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਗ ਖਾਦ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਗ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਹੁੰਮਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਕੀਵੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਮਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੀਵੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਨਤਮ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਲੰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਰਪੂਰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ (ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ)

ਸਰਦੀਆਂ/ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਪਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਖੂਨ’ ਵਗਦੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ (ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ)

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਪ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਫਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੰਗਤ ਹੈ.

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ?

ਵੱਡੇ ਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਲਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਨ ਜਾਂ ਰੀਡ ਮੈਟ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਪੱਤਿਆਂ, ਬੁਰਸ਼ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮਲਚ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ-ਫਲ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕੀਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਇੱਕ ਠੰਡ-ਰਹਿਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?

ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੌਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਟਿਨਿਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟੀ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲਦਾਰ ਕੀਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟਿਨੀਡੀਆ ਚਾਈਨੇਨਸਿਸ/ਡੇਲੀਸੀਕੋਸਾ ਅਤੇ ਐਕਟਿਨੀਡੀਆ ਆਰਗੁਟਾ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।

ਐਕਟਿਨੀਡੀਆ ਚਾਈਨੇਨਸਿਸ / ਐਕਟਿਨਿਡੀਆ ਡੇਲੀਸੀਕੋਸਾ

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Actinidia chinensis ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਝਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਛਾਂਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੰਦੂਰ 10 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਨੀਡੀਆ ਡੇਲੀਸੀਕੋਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਸੋਲੋ’ ਜਾਂ ‘ਜੈਨੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਨਰ ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਨਰ ਪੌਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਝਾੜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸਮਾਂ ਮਾਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੇਵਰਡ ਅਤੇ ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੋਮੁਰੀ ਹਨ,

ਐਕਟਿਨੀਡੀਆ ਆਰਗੂਟਾ (ਤਿੱਖੇ-ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇ-ਪੈੱਨ)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ, ਛੋਟੇ-ਫਲਦਾਰ ਕੀਵੀ, ਅੰਗੂਰ ਕੀਵੀ, ਕੀਵੀਬੇਰੀ, ਜਾਂ ਹਨੀਬੇਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ. ਐਕਟਿਨਿਡੀਆ ਆਰਗੂਟਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲਗਭਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ. 2 ਮੀਟਰ, Issai ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤੇ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ-ਪੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਲ ਪੌਦੇ ‘ਤੇ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਢੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧ/ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲੇ ਵਰਗੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਉਪਜਾਊ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਗੁਟਾ ਚੋਣ ਵੇਕੀ® ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਕੀਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਜੈਵਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲੇ ਵਰਗੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਉਪਜਾਊ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਗੁਟਾ ਚੋਣ ਵੇਕੀ® ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਕੀਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਜੈਵਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲੇ ਵਰਗੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਉਪਜਾਊ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਗੁਟਾ ਚੋਣ ਵੇਕੀ® ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਕੀਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਜੈਵਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਕੀਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਜੈਵਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਕੀਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਗਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਜੈਵਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇਸਦੇ ਲਾਲ-ਜਾਮਨੀ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਪੂਰਨਾ ਸਡੋਵਾ ਕਿਸਮ ਹਰੇ ਕੀਵੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਕ, ਕੰਪੋਟਸ ਅਤੇ ਜੈਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਰੈੱਡ ਜੰਬੋ’ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਾਲ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਸਜਾਵਟੀ ਕੀਵੀ (ਐਕਟੀਨੀਡੀਆ ਕੋਲੋਮਿਕਤਾ)

ਪੌਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੇ ਪੈੱਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜਵਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਾਵਟੀ ਕੀਵੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀਵੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਪੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ — ਕੀਵੀ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀਵੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਵੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਪਰਾਗਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਕੀਵੀ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀਵੀ ਉਗਾਉਣ ਵੇਲੇ 2 ਪੌਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਦਾ ਕਿਸਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਨਰ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਕੀਵੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ?

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੀਲੇ ਪੁੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਕੀਵੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਇਮ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਫਲ ਹਰੇ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲ (ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵੱਡੇ-ਫਲਦਾਰ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਸਕਣ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 14 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ, ਫਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਹੁਣ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ, ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕੀਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਕੀਵੀ ਵਧਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਾਉਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਕੀਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਵੀ ਜੈਮ ਰੈਸਿਪੀ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!