ਲੈਂਟਾਨਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਉਣਾ

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: Lantana-camara ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਰ ਨਾਮ: Lantana, lantane ਵਰਤੋਂ: ਬਾਲਕੋਨੀ ਪੌਦਾ, ਟੱਬ ਪਲਾਂਟ, ਸਟੈਮ, ਬੈਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਪੌਦਾ ਮੂਲ: ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ…

ਅਫਰੀਕਨ ਲਿਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਅਗਾਪੈਂਥਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਾਲ

ਅਫਰੀਕਨ ਲਿਲੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛਤਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ…

ਜਨੂੰਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿੜ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ…

Strelizie ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ ਰੇਜੀਨੇ, ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ ਨਿਕੋਲਾਈ, ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ ਐਲਬਾ ਹੋਰ ਨਾਮ: ਬਰਡ ਆਫ਼ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਫੁੱਲ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ, ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਟ੍ਰੈਲਿਟਜ਼ੀਆ, ਟ੍ਰੀ ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ, ਸਫੈਦ ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ, ਟ੍ਰੀ-ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੇਲਿਟਜ਼ੀਆ,…