ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲ: ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ

ਬੂਟੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲੂਮਰਸ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ — ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ!

ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੇ, ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓਸਖ਼ਤ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ , ਖਿੜਦੇ ਟਾਪੂ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਹਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ, ਸਦਾਬਹਾਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫਾਈਲੋਕਸੇਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਜਾਵਟੀ ਦਰੱਖਤ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਹਾਰਡੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਲਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਮਿਕਸਡ ਹੇਜ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯ ਪਰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਦਾਬਹਾਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਰਡੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ — ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਡੀ ਬੂਟੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ.

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਮਿਕਸਡ ਹੇਜਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ: ਬਾਕਸਵੁੱਡ, ਚੈਰੀ ਲੌਰੇਲ, ਬਾਂਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੋਨੀਫਰ। ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 1 ਤੋਂ 3 ਟੁਕੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ «ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ» ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ।

Forsythia — ਵਿਲੱਖਣ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲ

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲੂਮਰ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਝਾੜੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕਲਾਸਿਕ ‘ਵੀਕ ਐਂਡ’ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਗੋਲਡਰਾਸ਼’ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜ ‘ਤੇ ਖਿੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੌਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਮੇਮੈਲਿਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਰਸੀਥੀਆ ਦੂਜਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ ਜੋ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀਥੀਆ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਪਾਈਰੀਆ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ:

ਫੋਰਸੀਥੀਆ ਐਕਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਆ

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ:

3m ਤੱਕ

ਵਿਕਾਸ ਫਾਰਮ:

ਜਵਾਨ ਪੌਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦੇ ਆਰਚਿੰਗ, ਓਵਰਹੈਂਂਗਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਕਾਣਾ:

ਧੁੱਪ-ਅੱਧੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ

heyday:

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ
 • ਟਹਿਣੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ
 • ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਜਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ
 • ਛਾਂਗਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤ

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ । ਇਸ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ — ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ।

Forsythia

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ AZ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਫੋਰਸਾਈਥੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਾਰਸੀਥੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ

ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ — ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ: ਹਰੇ ਭਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰੰਟ

ਝਾੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ:

ਰਿਬਸ ਸਾਂਗੂਇਨੀਅਮ ‘ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ VI’

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ:

1.5 — 2.5 ਮਿ

ਵਿਕਾਸ ਫਾਰਮ:

ਜਵਾਨ, ਜਲਦੀ ਖਿੜਦੇ ਪੌਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਟਿਕਾਣਾ:

ਧੁੱਪ

heyday:

ਅਪ੍ਰੈਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਗੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ
 • ਸਜਾਵਟੀ ਫੁੱਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਾਵਟੀ
 • ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ

ਮਿੱਟੀ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਰੰਗੀਨ ਸਜਾਵਟੀ ਝਾੜੀ ਪੀਲੇ-ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸੀਥੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।


ਬਲੱਡਕਰੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਪੌਦੇ AZ


ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ AZ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ

ਖੂਨ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਾਈਰੀਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕਲ ਵੇਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਪੈਨਿਕਲਜ਼ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਬਲੂਮਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੈ — ਲੰਬੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ।

ਕਈ ਹੋਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਟੱਬ ਬਾਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪੌਦੇ ਹਨ।

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ: 1.5 ਤੋਂ 2 ਮੀ

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਦਤ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨ: ਧੁੱਪ

ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਇਕਾਂਤ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਜਾਂ ਲਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼
 • ਛੋਟਾ ਝਾੜੀ

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਭਰਿਆ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ — ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਬਲੂਮਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੈ

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲੂਮਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ , ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਡਬਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਚਿੱਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਰੰਗੀਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: ਵਿਬਰਨਮ ਓਪੁਲਸ ਰੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ: 2.5 — 3.5 ਮੀਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਦਤ: ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਸਥਾਨ: ਧੁੱਪ-ਅਰਧ-ਛਾਂਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ:

ਮਈ ਜੂਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

  • ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਸਨੋਬਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ
  • ਇਕਾਂਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ , ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੇਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ
  • ਵਿਬਰਨਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ

ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਡਬਲ ਸਨੋਬਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਂਟੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ , ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੱਟੋ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ।

ਬਲੱਡ ਪਲੱਮ — ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲੂਮਰ

ਖੂਨ ਦਾ ਪਲਮ ਹਰ ਬਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਪਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਝੜ ਤੱਕ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਲਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਜਾਵਟੀ ਝਾੜੀ ਹਰੇ-ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਦਾਰ ਮੁਕੁਲ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਲਕੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦੀ ਫਲ ।

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: ਪਰੂਨਸ ਸੇਰਾਸੀਫੇਰਾ ‘ਨਿਗਰਾ’ ਉਚਾਈ: 3 — 4 ਮੀਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਦਤ: ਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁੱਖ-ਵਰਗੇ ਝਾੜੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਸਥਾਨ: ਧੁੱਪ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਰਸੀਲੇ, ਲਾਲ ਫਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਛੋਟੇ, ਮਿੱਠੇ-ਚੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਚੁੱਕਣੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਪਲੱਮ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੱਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਾ
 • ਮਜਬੂਤ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲੂਮਰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਖੂਨ ਦੇ ਪਲੱਮ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ।

ਰੌਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ — ਇਸਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ

ਅਨੇਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੂਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਲੇ-ਕਾਲੇ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਝਾੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪੌਦਾ ਮੋਟੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਹਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: Amelanchier lamarckii ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਾਈ: 3 — 4 ਮੀਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਦਤ: ਢਾਂਚਾ ਢਿੱਲਾ, ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾ ਸਥਾਨ: ਧੁੱਪ-ਅਰਧ-ਛਾਂਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ:

ਅਪ੍ਰੈਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੁੱਲ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਤੱਕ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਕ ਪਤਝੜ ਦੇ ਰੰਗ
 • ਇਕਾਂਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹੇਜਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ
 • ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਿਪ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ. ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਓ ।
ਸੇਵਾ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ — ਪੌਦੇ AZ

ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ AZ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ।


ਸੇਵਾ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ

Lilac — ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

Lilac (Syringa vulgaris) ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਝੜ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲਿਲਾਕ ਛੋਟੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ, ਲਿਲਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Plant-Kölle ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਬਾਗ ਲਈ ਹਾਰਡੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਬਿਸਤਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।