ਬਾਗ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਓ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤਲਾਅ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ। ਠੰਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਲਈ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

1) ਪੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਪਟਿਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਹਨ।

2) ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

3) ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

4) ਗੈਰਾਜ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਠੰਢ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

1) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਅ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਲੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5-8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੈਰੇਜ ਕਮਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲ-ਪੌਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2) ਵਾਟਰ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਈਸਿਨਥ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

3) ਰੀਡਜ਼, ਕੈਟੇਲ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਡੰਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

1) ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2) ਪੱਖੇ ਪੰਪ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

Related Posts

ਬਾਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ…

ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ…

ਅਮਰੀਲਿਸ ਕੇਅਰ — ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਬਲਬਸ ਪੌਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰੀਲਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ…

ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ

1.ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2.ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। 3.ਪਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਓ। 4.ਲੇਲੇ…

Poinsettias ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਪੋਇਨਸੇਟੀਆ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਸਾਡੇ DIY ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਹਾਊਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ…

ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਫੀਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ…