ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ

1. ਟਿਊਲਿਪਸ, ਡੈਫੋਡਿਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!
2. ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਾਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। asters ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਟਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼.
3. ਨਰਮ ਫਲ ਹੁਣ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
4. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
6. ਟਿਊਬਰਸ ਬੇਗੋਨਿਆਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਸਜਾਵਟੀ ਬਾਗ

ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰੋਕਸ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਡਵਾਰਫ ਆਈਰਾਈਜ਼, ਸਨੋਡ੍ਰੌਪ, ਟਿਊਲਿਪਸ, ਡੈਫੋਡਿਲਸ, ਹਾਈਸਿਂਥਸ ਅਤੇ ਚੈਕਰਡ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲੂਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬਣੋ।

ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਿਲਾਕ ਜਾਂ ਸਨੋਬਾਲ ਹਾਈਡਰੇਂਜ, ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਠੰਡ-ਮੁਕਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ , ਐਸਟਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟਲ ਜਾਂ ਕੋਨਫਲਾਵਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਦਦਾਰ ਬੇਗੋਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ? ਫਿਰ ਕੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਦ ਵਾਲੇ ਬੇਗੋਨਿਆ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਟੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਰੀ ਲੌਰੇਲ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਖੋਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ।

ਬਾਗ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਲਾਉਣਾ ਮੋਰੀ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਗੂੰਦ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੂ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਲੇਪ ਵਾਲੇ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਲੂਬੇਰੀ! ਕਾਫ਼ੀ rhododendron ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਲੂਕ੍ਰੌਪ, ਪੈਟ੍ਰੀਅਟ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਟ੍ਰੈਬ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ। ਇੱਥੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭੋ ।

ਸਹੀ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ , ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਲੱਮ ਅਤੇ ਪੋਮ ਫਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ।

ਬੌਣੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ , ਛੋਟੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਫਲ ਲੋਡ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ । ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੇਸਵਿੰਗਜ਼, ਲੇਡੀਬੱਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਕੀੜੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਲ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੋ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਔਬਰਜਿਨ ਅਤੇ ਖੀਰੇ , ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੀਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੌਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ «ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ»

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ, ਲੀਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਪਾਉਟ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨ ਨਾਲ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ।

ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਮਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਿਟਨੈਸ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੱਤਾ ਸਲਾਦ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਦ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਿਲੇਗੀ.

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਸਾਡੇ «ਫਿਟਨੈਸ ਸਲਾਦ» ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤ

ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੋਜ਼, ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਬਸ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੂਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੱਤੇ, ਆਈਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ «ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ» ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਗ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਕਾਲਮਦਾਰ ਫਲ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।Pflanzen-Kölle daffodils, hyacinths, pansies, horned violets ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਤੋਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ!

ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੋ

ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਮਸ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ, ਲਾਲ ਛਾਲੇ ਲੱਭੇ ਹਨ? ਇਸ ਫੰਗਲ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਮੁਕੁਲ ਹਨ? ਇਹ ਪੁੰਗਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਗੈਲ ਮਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫਸਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਇੱਥੇ ਅਨੁਕੂਲ «ਪਲਾਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ» ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਗ

ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਬਾਰਿਸ਼, ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਪੌਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਓਰਕਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਤ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਦ ਪਾਓ । ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਓਰਕਿਡ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ . ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਕਿਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਸਾਡੇ ਆਰਚਿਡ ਪਲਾਂਟ AZ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌਦੇ

ਤਾਲਾਬ

ਤਾਲਾਬ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦ ਮੱਛੀ. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਤਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਗਾਰਡਨ ਪੌਂਡ ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ “ਦਿ ਫੈਸਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਪੌਂਡ” ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਲਾਅਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੀ ਥਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਸਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । 5 ਤੋਂ ਘੱਟ pH ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਓ।

ਲਾਅਨ ਉਤਪਾਦ

ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਡੰਡੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ

Related Posts

ਬਾਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ…

ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ…

ਅਮਰੀਲਿਸ ਕੇਅਰ — ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਬਲਬਸ ਪੌਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰੀਲਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ…

ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ

1.ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2.ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। 3.ਪਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਓ। 4.ਲੇਲੇ…

Poinsettias ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਪੋਇਨਸੇਟੀਆ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਸਾਡੇ DIY ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਹਾਊਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ…

ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਫੀਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ…