ਸਿਲਵਰ ਲੀਫ ਸੇਨੇਸੀਓ ਲਈ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਲਵਰ ਲੀਫ ਸੇਨੇਸੀਓ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ-ਚਿੱਟੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੀਸੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ-ਰੰਗੀ ਸਕਰਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਟੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਘਾਹ, ਹੀਥਰ, ਜੈਨਟਿਅਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸੈਂਥੇਮਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਨੇਸੀਓ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੇਨੇਸੀਓ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਮ ਜੈਕੋਬਾਏ ਮਾਰੀਟੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਨੇਸੀਓ ਮੈਰੀਟੀਮਾ ਜਾਂ ਸੇਨੇਸੀਓ ਸਿਨੇਰੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਲੀਫ ਸੇਨੇਸੀਓ ਨੂੰ ਲੂਨਾਰੀਆ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਇਲੇਟ, ਸਿਲਵਰ ਥੈਲਰ ਜਾਂ ਜੂਡਾਸ ਪੈਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦ — ਸਿਲਵਰ ਲੀਫ ਖਰੀਦੋ

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨਾਮ: Senecio cineraria, Senecio maritima, Jacobaea maritima
ਹੋਰ ਨਾਮ: ਸਿਲਵਰ ਲੀਫ, ਸੇਨੇਸੀਓ, ਸਫੈਦ ਫਿਲਟੀ ਸਕਰਵੀ, ਸਿਲਵਰ ਸਕਰਵੀ, ਸਿਲਵਰ-ਕਲਰ ਸਕਰਵੀ, ਐਸ਼ ਪਲਾਂਟ
ਵਰਤੋਂ: ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੌਦਾ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਕਸਿਆਂ ਲਈ, ਕਟੋਰੇ, ਬਾਰਡਰ, ਕਬਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਸਜਾਵਟੀ ਪੱਤਾ ਪੌਦਾ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੌਦਾ
ਮੂਲ: ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ
ਖੇਤਰ ਫੁੱਲ: ਪੀਲਾ, ਡੇਜ਼ੀ; ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਚਾਂਦੀ; ਸਿਖਰ ਫੇਟੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੇਨੇਸੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਲੀਫ ਸੇਨੇਸੀਓ ਬਹੁਤ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ (ਟੇਪਰਡ, ਐਰੋ-ਆਕਾਰ, ਗੋਲ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਢਾਂਚਾ ਪੌਦਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਨੇਸੀਓ ਸਿਲਬਰਬਲਾਟ ਅਰਧ-ਛਾਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਅਰਧ-ਛਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਟੋਮੈਂਟੋਜ਼ ਗਰਬਿਲ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੇਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੌਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਿਪ: ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੈਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਲਵਰਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ?

ਸਿਲਵਰਲੀਫ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰੇਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਦਾ ਜਲਦੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੇਦਾਰ ਪੌਦਾ ਪਹਿਲੀ ਠੰਡ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ ।

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ:

 1. ਰੂਟ ਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਉਣਾ ਮੋਰੀ ਖੋਦੋ ।
 2. ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
 3. ਬੀਜਣ ਲਈ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਲੇ ਜੈਵਿਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ: ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਕੌਲੇ ਜੈਵਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

  ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਾਕਸ, ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲਾਨਾ ਪੌਦਾ ਫਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਨੇਸੀਓ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇਦਾਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ?

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਨੇਸੀਓ ਨੂੰ ਛੱਤ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ‘ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੀਪੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਲਚਰ ਘੜਾ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਘੜੇ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਪਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲਵਰ ਪੱਤੀਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

  ਸਿਲਵਰਲੀਫ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੇਨੇਸੀਓ ‘ਤੇ ਐਫੀਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

  aphids

  ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫੀਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੂਸਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਗ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ । ਜੈਵਿਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ — ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ!

  FAQ — Silverleaf ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

  ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਕੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ?

  ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ. ਹੀਥਰ, ਕ੍ਰਾਈਸੈਂਥੇਮਮ, ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਕਲੇਮੇਨ, ਘਾਹ ਜਾਂ ਸਿੰਗਦਾਰ ਵਾਇਲੇਟ।

  ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

  ਸੇਨੇਸੀਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

  ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਦੋਂ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ?

  ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ. ਪੀਲੇ ਡੇਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਸਿਰਫ ਠੰਡ-ਮੁਕਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜਾਵਟੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਕੀ ਸਿਲਵਰਲੀਫ ਪੌਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ?

  ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਕਾਲਾਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

  ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?

  8 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਨੇਸੀਓ ਸਿਨੇਰੀਆ ‘ਐਂਜਲ ਵਿੰਗਜ਼ ‘ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਡਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਲਹਿਰਦਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੇਨੇਸੀਓ ਸਿਨੇਰੀਆ ‘ਐਂਜਲ ਵਿੰਗਜ਼’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

  ਪਲਾਂਟ AZ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ